De NVM tekent Renovatiemanifest voor verduurzaming woningen

In het manifest roepen partijen de landelijke overheid op om een nationaal uitvoeringsprogramma verduurzaming op te zetten. Een concreet 10 punten plan moet vaart brengen in de verduurzaming. Voorzitter Onno Hoes tekende namens de NVM: “De verduurzaming van de woningmarkt vereist samenwerking en samenhang waarbij veel, uiteenlopende, partijen betrokken zijn. Hoe concreter het gemaakt kan…