Convenant verduurzaming

NVM ondertekent ‘Convenant verduurzaming in de koopketen’ Op 17 december j.l. heeft de NVM het Convenant verduurzaming in de koopketen ondertekend. In het Convenant zijn afspraken vastgelegd die er voor moeten zorgen dat de informatievoorziening over verduurzaming van koopwoningen beter in de adviesketen wordt verankerd en daarmee de bewustwording bij woningeigenaren wordt vergroot. Naast de…